Bazény, solární systémy, PCP vzduchovky - airgunstom.cz


Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET 40 ml

Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET 40 ml

cena .... 79,- Kč   doprava 79,- zásilkovnou, objednávejte na frcek@seznam.cz  nebo 607886636

 

Popis produktu

Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET 40ml


JET (střela) - dosah až 6m.

Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) o objemu 40 ml.

Výstřik má charakter paprsku, po zasažení dostane útočník mnohem vyšší dávku než u mlhy.

Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 6-ti sekund.

Vyrobeno v Německu.

Sprej nelze opětovně plnit.


R-S věty:

Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí "Prodej od 18let". R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.


První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

Parametry

k produktu Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET 40ml
Účinná látka OC
Typ trysky JET
Velikost malá
Objem [ml] 40